Halamın Son Çalışması



Halam Ülkü Kayır 'ın tezhip çalışması...